پیشگامان فراساحل مبین - توانمندیها
  • Change Language: English (en)
  • کدپستی: 1998798337
  • تلفن: (+98) 21 22381867

فعالیت های ما

 ایمنی در مبین آفشور

توسعه صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی در ایران ، زمینه بوجود آمدن شرکتهای که بتوانند بصورت کارآمد و کیفیت مطلوب ارائه خدمات نمایند فراهم آورده است.
در چنین بستری، شرکت پیشگامان فراساحل مبین با مشارکت مدیران، مهندسان و سرمایه گذارانی که سالها در صنعت نفت و گاز فراساحلی این مرز و بوم فعالیت داشته اند شکل گرفته است.

ادامه مطلب...

دامنه فعالیت ها

شرکت پیشگامان فراساحل مبین توانایی ارائه کلیه سرویس های ذیل را در قالب فعالیتهای فوق دارا میباشد:

ادامه مطلب...

استراتژی

استراتژی شرکت پیشگامان فراساحل مبین سودآوری پایدار در کنار افزایش رضایتمندی کارفرمایان میباشد که با انجام رویکردهای ذیل به آن نائل گشته است.
1-    ارائه خدمات با قیمت و شرایط پرداخت رقابتی
2-    ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و مورد نظر کارفرما

ادامه مطلب...