پیشگامان فراساحل مبین - خط مشی شرکت
  • Change Language: English (en)
  • کدپستی: 1998798337
  • تلفن: (+98) 21 22381867

خط مشی شرکت

خط مشی شرکت

شرکت پیشگامان فراساحل مبین به عنوان تنها پیمانکار جوشکاری ساحل ، فراساحلی و زیرآبی کشور به منظور نیل به اهداف خود، بهبود روزافزون در کیفیت خدمات ارائه شده به کارفرمایان خود را اولویت اول شرکت دانسته و پایبندی به اصول ذیل را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است.

1- بهره گیری از فن آوری های روز جهت ارتقاء کیفیت خدمات
2- بهینه سازی منابع انسانی از طریق جذب و آموزش نیروهای کارآمد و متعهد به عنوان سرمایه های اصلی شرکت
3- تضمین و تعهد به رعایت استانداردهای کیفی موجود و نیز الزامات کارفرمایان در قراردادهای فیمابین
4- استفاده از پیشنهادات و نظرات کارفرمایان در بهبود کمی و کیفی خدمات شرکت
5- مدیریت بر استفاده بهینه از منابع و امکاناتی که کارفرما در اختیار شرکت قرار داده است
6- بکارگیری از تکنولوژی های مدرن جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست با آموزش و ترویج فرهنگ ایجاد محیطی سبز و با نشاط در میان کارکنان
7- شناسایی ریسک ها و اقدامات اصلاحی جهت کاهش آن در راستای پیشگیری از تکرار حوادث

تمامی واحدها و کارکنان شرکت با آگاهی و درک کامل این خط مشی ملزم به رعایت موارد فوق بوده و در اجرا و بهبود مداوم این سیستم قدم برخواهند داشت و این سیستم هرساله براساس فرصت ها و اوضاع اقتصادی کشور بازنگری خواهد شد.