پیشگامان فراساحل مبین - چشم انداز شرکت
  • Change Language: English (en)
  • کدپستی: 1998798337
  • تلفن: (+98) 21 22381867

چشم انداز شرکت

چشم انداز شرکت

با تکیه بر دانش و توان فنی و در پرتو ایمان و عزم گروهی در مسیر تحقق اهداف و آرمان‌های شرکت ، چشم‌انداز پنج ‌ساله شرکت پیشگامان فراساحل مبین به شرح ذیل میباشد :


1- ارتقاء گرید شرکت به رتبه یک نفت و گاز، با تعامل سازنده و موثر در روابط باکارفرمایان اصلی این صنعت
2- اجرای پروژه های دست اول در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی در خشکی و دریا با تکیه بر توان داخلی
3- جلب رضایت صد درصدی کارفرمایان به واسطه اجرای به موقع و کاهش حداکثری هزینه ها
4- ارتقاء جایگاه شرکت به عنوان یک برند شناخته شده در این صنعت و مورد تایید کارفرمایان