پیشگامان فراساحل مبین - کنترل پروژه
 • Change Language: English (en)
 • کدپستی: 1998798337
 • تلفن: (+98) 21 22381867

کنترل پروژه

 • کنترل پروژه

  هدف واحد کنترل پروژه شرکت پیشگامان فرا ساحل مبین با برنامه ریزی دقیق جهت تخصیص بودجه مورد نیاز برای یک پروژه ، زمانبندی واقعی اجرای پروژه و برنامه ریزی دقیق استفاده از منابع انسانی ونیز ماشین آلات استیجاری جهت به حد اقل رساندن زمان و هزینه اجرای پروژه جهت رسیدن به بالاترین درجه بهره وری شرکت با اجرای موارد ذیل میباشد.

  • کنترل هزینه های پروژه و بررسی گزارشات انحراف از برنامه اصلی تدوین شده
  • تهیه و اعلام گزارشات کلی از روند اجرای پروژه های شرکت
  • هماهنگی بین واحد های اجرایی در جهت استفاده بهینه از امکانات شرکت
  • ارزیابی و تحلیل روند پروژه و گزارش به مدیران پروژه
  • تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و اقدامات اصلاحی آن
  • تهیه صورت وضعیت و پیگیری آن تا زمان دریافت آن از کارفرما
  • تهیه زمانبندی انجام کار و تخصیص بودجه مورد نیاز پروژه ها
  • دریافت اطلاعات از مجریان پروژه و تهیه چک لیست و پایش اجرای پروژه
  • ارائه گزارشات ماهانه از روند اجرای پروژه و اعلام سود و زیان پروژه