پیشگامان فراساحل مبین - ایمنی مبین آفشور
  • Change Language: English (en)
  • کدپستی: 1998798337
  • تلفن: (+98) 21 22381867

ایمنی مبین آفشور

 ایمنی در مبین آفشور

شرکت پیشگامان فراساحل مبین اصل مشتری محوری و کیفیت خدمات ایمن را سرلوحه اهداف خود قرار داده و در این راستا واحد کنترل کیفیت و ایمنی شرکت با رویکردی هدفمند بر اساس اصول مهندسی کیفیت و محیط زیست در جهت تولید ، حفظ و کنترل کیفیت گام برداشته و خود را متعهد به ایجاد چنین فضای متعالی میداند و در این راستا نسبت به اخذ گواهینامه های کشوری در زمینه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و نیز مدیریت کیفیت و زیست محیطی گام های بلندی برداشته و سرفصل های ذیل را به عنوان استراتژی سازمانی خود قرارداده است.

  • تهیه رویه های تست و بازرسی جوش و ارزیابی آن
  • تهیه رویه های آماده سازی و مونتاژکاری
  • تهیه رویه های تست های غیرمخرب مطابق استانداردهای جاری
  • شناسایی ریسک ها و اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش و یا جلوگیری از تکرار اشتباهات قبلی
  • جلوگیری از اتلاف منابع و استقرار راهکارهای جدید در راستای بالابردن سطح کیفیت خدمات
  • افزایش سطح علمی و خلاقیت کارکنان به منظور افزایش رعایت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
  • ایجاد فضایی سالم و پویا در جهت بهره گیری از کار تیمی

شرکت پیشگامان فراساحل مبین خود را ملزم به اجزای کلیه موارد ذکر شده دانسته و ضمن ارتقاء دانش فنی پرسنل خود نسبت به استقرار این موارد در میان نیروهای خود اقدام نموده است.