پیشگامان فراساحل مبین - چرا مبین آفشور

چرا پیشگامان فراساحل مبین

  • دارا بودن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نفت و گاز
  • دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی
  • دارا بودن تجهیزات و ماشین آلات اجرایی به صورت In-house
  • سرعت عمل بالا در اجرای دستورات کارفرما به دلیل بدنه پویا و فعال شرکت به دور از بوروکراسی های دست و پا گیر
  • تضمین و تعهد در قبال محصول ارائه شده به کارفرما
  • بهره گیری از نیروی انسانی جوان ، متخصص و متعهد به مسئولیت های واگذار شده
  • رضایت مندی کلیه کارفرمایان در اجرای پروژه ها تا به امروز
  • صورتهای مالی شفاف و حساب رسی شده و پرداخت کلیه بیمه ها، مالیات ها و عوارض دولتی و اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور
  • دوستدار محیط زیست