پیشگامان فراساحل مبین - فعالیت های اصلی
  • Change Language: English (en)
  • کدپستی: 1998798337
  • تلفن: (+98) 21 22381867

فعالیت های ما

 ایمنی در مبین آفشور

توسعه صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی در ایران ، زمینه بوجود آمدن شرکتهای که بتوانند بصورت کارآمد و کیفیت مطلوب ارائه خدمات نمایند فراهم آورده است.
در چنین بستری، شرکت پیشگامان فراساحل مبین با مشارکت مدیران، مهندسان و سرمایه گذارانی که سالها در صنعت نفت و گاز فراساحلی این مرز و بوم فعالیت داشته اند شکل گرفته است.

شرکت پیشگامان فراساحل مبین نهالی نوپا با ریشه هایی قدرتمند در صنعت نفت و گاز فراساحلی کشور پهناور ایران میباشد.

فهرست فعالیتهای اصلی این شرکت:

  • 1- جوشکاری خطوط لوله در خشکی و دریا
  • 2- ساخت و نصب سازه های فلزی
  • 3- مخازن فلزی نگهداری نفت و آب
  • شناسایی ریسک ها و اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش و یا جلوگیری از تکرار اشتباهات قبلی